Green ICT Visiiri -hanke luo kokonaiskuvan Suomen ICT-alan vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön. Hanke tukee ICT-alan vihreää siirtymää yhdistämällä alan toimijat valtakunnalliseen ekosysteemiin. Hanke kehittää menetelmiä ICT-alan ympäristövaikutusten mittaamiseen ja tuottaa ympäristötietoisuutta lisääviä koulutusmateriaaleja yritysten käyttöön.

Hankekausi

01.04.2024–31.03.2026

Hankekumppanit

Hankkeen koordinaattorina toimii TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hankekumppaneita ovat Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Oulun Yliopisto, TIVIA ry ja Turun yliopisto.

Yritys- ja hankkijayhteistyö

Hankkeessa ovat yhteistyöyrityksinä mukana Accountor Finago Oy, Alvidiotech Oy, CTRL Reality Oy, Exove Oy, Hiottu Oy, MorrowX Oy, Netum Oy, NorthCode Oy, Solita Oy, Sorware Ay ja Trail Openers Oy.

Rahoitus

Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Rahoitus on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.