Hanke valmensi Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon sekä tuki yksityistä ja julkista sektoria vihreämpiin digihankintoihin.

Hankekausi

1.6.2021–31.8.2023

Hankekumppanit

TIEKE
TIVIA
LUT-yliopisto

Hankkeen rahoittaja

Hanketta rahoitti Uudenmaan liiton koordinoima Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Aluekehitysrahaston tuki myönnettiin hankekumppaneille EU-REACT-erillishaun kautta, osana EU:n COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia elpymistoimia.