Hanke tuki Keski-Suomen teollisuuden pk-yrityksiä ottamaan käyttöön ilmasto- ja ympäristöystävällisiä digitaalisia ratkaisuja.

Hankekausi

1.1.2022–15.4.2023

Hankekumppanit

TIEKE

Hankkeen rahoittaja

Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskuksen koordinoima REACT-EU-rahasto, Euroopan aluekehitysrahaston kautta. Rahoitus myönnettiin osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.