Green ICT -ekosysteemi on toteuttanut jo useita kestävän ICT:n hankkeita.

GreenICTComp

2023 - 2025
Hanke kouluttaa ICT-opettajia kestävästä digitalisaatiosta ja luo aihepiiristä koulutuskehikon opetuksen suunnittelun tueksi.

Green ICT Keski-Suomi

2022 - 2023
Hanke tuki pk-yrityksiä ottamaan käyttöön ilmasto- ja ympäristöystävällisiä digitaalisia ratkaisuja.

Green ICT MitViDi

2021 - 2023
MitViDi-hankkeessa luotiin mittaristo kestävämpien ICT-hankintojen tukemiseen. Hankkeen painopiste oli julkisissa hankinnoissa.

Green ICT -hanke

2021 - 2023
Hanke valmensi ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon ja tuki yksityistä ja julkista sektoria tekemään vihreämpiä digihankintoja.