Green ICT -ekosysteemi on toteuttanut jo useita kestävän ICT:n hankkeita.

Green ICT Visiiri

2024–2026
Hanke yhdistää ICT-alan toimijat valtakunnalliseen ekosysteemiin, kehittää menetelmiä alan ympäristövaikutusten mittaamiseen ja tuottaa koulutus-materiaaleja yrityksille.

GreenICTComp

20232025
Hanke kouluttaa ICT-opettajia kestävästä digitalisaatiosta ja luo aihepiiristä koulutuskehikon opetuksen suunnittelun tueksi.

Green ICT Keski-Suomi

20222023
Hanke tuki pk-yrityksiä ottamaan käyttöön ilmasto- ja ympäristöystävällisiä digitaalisia ratkaisuja.

Green ICT MitViDi

20212023
MitViDi-hankkeessa luotiin mittaristo kestävämpien ICT-hankintojen tukemiseen. Hankkeen painopiste oli julkisissa hankinnoissa.

Green ICT -hanke

20212023
Hanke valmensi ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon ja tuki yksityistä ja julkista sektoria tekemään vihreämpiä digihankintoja.