Ekosysteemityön juuret ovat Uudenmaan alueen ohjelmistotuotantoyrityksiä ja julkishankkijoita tukeneessa Green ICT -hankkeessa. TIEKEn, TIVIAn ja LUT-yliopiston hanke kehitti sekä kaikille avoimen Green ICT -informaatioportaalin että Green ICT -ekosysteemin nimellä kulkevan vastuullisuusverkoston organisaatioille.

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa -hankkeen työn myötä ekosysteemin laajeni Keski-Suomeen ja  MitViDi-hankkeen myötä Varsinais-Suomeen ja Etelä-Karjalaan.

Miksi Green ICT -ekosysteemi?

Biologian termi ekosysteemi on kulkeutunut taloustieteeseen ja liiketalouden tutkimukseen, jossa puhutaan bisnes-ekosysteemeistä ja innovaatioekosysteemeistä.  Ekosysteemi viittaa uudenlaiseen verkostoitumismalliin, jonka edut ovat selkeät. 

Kuten luonnon ekosysteemeissä, on talouden ekosysteemeissä toimijoita. Eliöiden sijaan ekosysteemissä vaikuttavat erilaiset sidosryhmät, kuten asiakasyritykset, alihankkijat, toimittajat, valmistajat ja kuluttajat. Samoin bisnes-ekosysteemeissä toimijat kehittyvät liiketoiminnallisista paineista, jotka tulevat ympäristöstä. Erona on, että bisnes-ekosysteemeissä toimijat ovat tietoisesti johdettuja, strategisia yksikköjä, eivätkä vaistonvaraisia eliöitä. Perusperiaate on kuitenkin sama, kyse on kehittyvästä kokonaisuudesta. 

Ekosysteemi poikkeaa monista muista liiketoiminnan systeemeistä, kuten yrityksestä tai julkishallinnon toimijasta siten, että sen jäsenyydet ja vuorovaikutukset syntyvät spontaanimmin. Siksi ekosysteemi sopii nimenomaan innovaatiotoimintaan, tiedonjakoon ja muihin enemmän luovuutta ja vähemmän organisoitumista vaativiin töihin. Koska Green ICT on kohtuullisen uusi käsite, tarvetta innovaatioille ja tiedonvälitykselle on paljon. Tämän takia Green ICT -ekosysteemi on olemassa. Se tuo ilmasto- ja ympäristöystävällisestä ICT:stä kiinnostuneet yksityiset, julkiset ja kolmannen sektorin organisaatiot yhteen ja kiihdyttää muutosta esimerkiksi tarjoamalla helppokäyttöisiä työkaluja oman organisaation ICT:n kestävyyssuunnitteluun.

Kestävän ICT:n tarve

Hiilijalanjäljeltään ICT-ala on nopeimmin kasvava maailmassa, ja sen päästöt tulevat nykykehityksellä kolminkertaistumaan vuosikymmenessä. Hiilikädenjälkipotentiaalin hyödyntäminen on vielä alkutekijöissään, vaikka GeSI-SMARTER raportin mukaan alan kädenjälkipotentiaali on noin kymmenenkertainen sen jalanjälkeen nähden.  Suomi on maailman kärkimaita kierrätyksessä, mutta elektroniikkaromun kierrätysaste on meilläkin alle 30 %, maailmanlaajuisesti alle 20 %. Kiertotaloussiirtymässä uusien kierrätystapojen keksiminen ja laitteiden elinkaarta pidentävät sovellusratkaisut ovat tarpeen. Työsarkaa siis on.  Omassa organisaatiossasi pääset liikkeelle esimerkiksi maksuttomien työkalujemme ja tietopankkimme avulla.
Lue Green ICT -asiantuntija Antti Sipilän laajempi katsaus innovaatioekosysteemin sopivuudesta Green ICT -työhön TIEKEn sivuilta.

Tee merkittävä kestävyysteko – tue kaupallisella yhteistyöllä Green ICT -ekosysteemiä

Vuonna 2022 perustettu Green ICT -ekosysteemi on toiminut hankerahoituksella. Tätä kirjoitettaessa (elokuu 2023) eri konsortioilla on arvioitavana 1 kansallinen Euroopan sosiaalirahasto -hanke ja valmistelussa 3 hanketta, joiden turvin ekosysteemityö jatkuisi 2024 – 2026.

Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi etsimme nyt loppuvuodeksi 2023 ja alkuvuodeksi 2024  yhteistyökumppaneita tuleviin ekosysteemitapaamisiin ja webinaareihin. Jos yrityksesi haluaa jakaa toimijaverkkomme kanssa Green ICT -ratkaisuja tai keskusteluttaa alan tulevia kehityskulkuja alan huippujen kanssa, tartu tilaisuuteen!

Ekosysteemin lukuja

  • 14 tapahtumaa vuodesta 2021
  • 1010 uniikkia osallistujaa, 505 eri organisaatiosta
  • 550 uutiskirjeen tilaajaa, 230 osallistujaa ekosysteemin LinkedIn-ryhmässä
  • 5 100 tallenteiden katselua

Ota yhteyttä ekosysteemiin kaupallisen yhteistyön merkeissä

Jos haluat sponsoroida ekosysteemiä tai tehdä muuta yhteistyötä sen kanssa, ota yhteyttä ekosysteemiä koordinoivan TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaertsiin hanna.niemi-hugaerts@tieke.fi tai Green ICT -projektipäällikkö Antti Sipilään antti.sipila@tieke.fi.