Green-ICT-ekosysteemin-kuva (2)

Green ICT: hankkijan opas auttaa organisaatioita tekemään punnitumpia digihankintoja.

Green ICT -hankkijan oppaan on tuottanut TIEKEn, TIVIAn ja LUT-yliopiston Green ICT -hanke. Oppaassa esittelemme paljon toimenpideideoita, joilla oman organisaation ICT-laitteiden ja palveluiden hankinnoista saa vähäpäästöisempiä. Käymme läpi myös kestävän kehityksen ulottuvuudet ICT-alan näkökulmasta sekä suurimmat ICT-laitteiden ja -palveluiden vaikutukset ilmastolle, ympäristölle ja sosiaaliselle kestävyydelle. Lukuiloa!

Hankkijan opas on julkaistu ensimmäinen kerran vuonna 2022 osana Green ICT -ekosysteemityötä, ja sen on laatinut Green ICT -projektiryhmä. Oppaan on toimittanut projektipäällikkö Antti Sipilä. Opas päivitetään seuraavan kerran keväällä 2024, koska haluamme sen palvelevan ICT-hankintoja tekeviä mahdollisimman hyvin. Jos materiaaliin tutustumisen jälkeen sinulla on opasta koskevia kehitysehdotuksia, voit olla yhteydessä Anttiin antti.sipila@tieke.fi.

Projektiryhmä haluaa kiittää etenkin SITRAn Lotta Toivosta, Haaga-Helian Marianne Hannulaa, Väyläviraston Minna Huovista ja Motivan Suvi Salmelaa oppaan kommenteista ja parannusehdotuksista-

Green ICT: hankkijan opas

 

Opas on jaettu aihepiireittäin lukuihin. Klikkaa lukujen nimiä tutustuaksesi oppaan sisältöön.