Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin -hankkeessa luotiin mittareita kestävämpien ICT-hankintojen tukemiseen. Hankkeen painopiste oli julkisten ICT-hankintojen ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden tukemisessa, johon hanke muun muassa myös kehitti helppokäyttöisen arviointityökalun.

Hankekausi

1.1.2022 – 31.8.2023

Hankekumppanit

Turun yliopisto, koordinaattori
LUT-yliopisto
TIEKE
Turku Science Park
Turun ammattikorkeakoulu

Hankkeen rahoittaja

Hanketta rahoitti Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Karjalan liitto Uudenmaan liiton koordinoiman Euroopan unionin aluekehitysrahaston kautta. Aluekehitysrahaston tuki myönnettiin hankekumppaneille EU-REACT-erillishaun kautta, osana EU:n covid-19-pandemian johdosta toteuttamia elpymistoimia.