Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

GreenICTComp-hankkeessa koulutetaan opettajia ICT-alan ympäristöosaamisessa. Koulutus sisältää viisi osiota, ja näistä kolmas, ICT ja ilmasto, toteutetaan elo-lokakuussa ja ilmoittautuminen siihen on avoinna.

Koulutuksessa käydään läpi ICT-alan merkittävimpiä jalanjälkivaikutuksia, eli ilmastonmuutosta kiihdyttäviä tekijöitä ja kasvatetaan ymmärrystä tietoyhteiskuntakehityksen tuottamista ilmastovaikutuksista. Nämä vaikutukset ovat jo kaksinkertaisia lentoliikenteeseen nähden ja kasvavat nopeimmin kaikista aloista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan kädenjälkivaikutuksia, eli ICT:n positiivisista ilmastovaikutuksista sen sovellusaloille. Läpileikkaavana periaatteena opintojaksossa on systeemipohjainen, kokonaisvaltainen ajattelu.

ICT ja ilmasto -koulutukseen ilmoittautuminen on avointa, eikä sille ole esitietovaatimuksia ilmastonmuutoksesta tai tieto- ja viestintäteknologiasta. Nykyinen tietoyhteiskunta on teknologian läpileikkaama, joten koulutuksesta on hyötyä kaikille opettajille. Varsinaisena kohderyhmänä ovat ensimmäisen ja toisen asteen opettajat, sekä vapaan sivistystyön opettajat, mutta myös kaikki muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

GreenICTComp koulutushanke pähkinänkuoressa

GreenICTComp-koulutushanke antaa opettajille ideoita kestävän kehityksen, kiertotalouden, systeemiajattelun ja teknologian sisällyttämiseksi opetukseen. Hankkeen sisältöjen pohjana toimii Eurooppalainen GreenComp osaamiskehys ja tutkimus kestävästä tietoyhteiskuntakehityksestä. Hanke vastaa jatko-opinnoissa ja työmarkkinoilla ilmenneeseen tarpeeseen kestävän kehityksen tietopohjan ja ymmärryksen lisäämisestä alasta riippumatta. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus ja koulutuksen toteuttavat TIEKE, LUT yliopistoItä-Suomen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Koulutushanke koostuu viidestä osiosta, jotka jokainen toimivat omana kokonaisuutenaan eri ICT-alan kestävyyshaasteiden käsittelyssä. Koulutuksissa käydään läpi ICT-alaa GreenCompin mukaisesti systeemiajattelun ja tulevaisuusajattelun kautta. Kokonaisuuden teema-alueet ovat johdatus kestävään kehitykseen tietoyhteiskunnassa, jossa opitaan tunnistamaan teknologiankehityksen tuomia ongelmia. Kiertotalous-teemassa tutustutaan teknologiaan liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin mm. kierrätyksen, materiaalivirtojen ja datankeruun kautta. Lisäksi kokonaisuudessa käsitellään vastuullista tekoälytoimijuutta ja tekoälyn käyttöä pedagogiikan apuvälineenä.

Lisätietoja

projektipäällikkö Antti Sipilä