ICT-toimijoille on perustettu uusi valtakunnallinen ekosysteemi, joka mahdollistaa parhaiden ilmasto- ja ympäristökäytäntöjen jakamisen sekä suomalaisen teollisuuden ja akateemisten toimijoiden kohtaamisen. Ekosysteemi on perustettu osana Green ICT Visiiri -hanketta.

Ekosysteemi tarjoaa sekä ICT-palveluiden ja -tuotteiden tuottajille että hankkijoille ja käyttäjille tietoa, työkaluja, yhteistyöverkoston ja koulutusta.

Säännölliset ekosysteemitapaamiset

Osana ekosysteemin toimintaa järjestetään säännöllisiä valtakunnallisia tapaamisia, joiden tarkoituksena on kansallisen yhteistyön lisääminen ja kullekin tapaamiskerralle valitusta teemasta keskusteleminen.

Ensimmäinen ekosysteemitapaaminen järjestetään maanantaina 17.6. klo 12.30–15.30 Teamsissa.

Tapaamisessa kartoitetaan ekosysteemin jäsenten toiveita ja tarpeita sekä perehdytään teemoihin, joita Visiiri-hankkeessa tullaan käsittelemään. Tapaamisessa kuulet myös, miten yritykset hyötyvät hankkeeseen osallistumisesta.

Aihe: Kansallisen Green ICT -ekosysteemin 1. tapaaminen
Aika: ma 17.6. klo 12.30–15.30
Paikka: Teams