Green-ICT-ekosysteemin-kuva (2)

Olemme koonneet yhteen sellaisia ympäristömerkkejä, jotka voivat auttaa tekemään kestävien ICT-hankintojen ostopäätöksiä.

Ympäristömerkit jaetaan ISO 14020-sarjan standardeissa kolmeen erilaiseen tyyppiin. Tyypin 1 ympäristömerkit perustuvat riippumattoman kolmannen tahon tekemään sertifiointiin ja niitä säädellään ICO 14024-standardilla. Näillä merkeillä on selkeät, puolueettomat kriteerit tuotteille ja palveluille. Niiden vaatimuksia päivitetään aktiivisesti ja säännöllisesti myöntäjän taholta.

Tyypin 2 ympäristömerkit ovat yritysten ja toimialojen omia ympäristöväittämiä, yleensä tuotteissa ja palveluissa, joissa ei ole valmista ympäristömerkkiä tai kriteeristöä. Näitä säädellään ISO 14021-standardilla. Näillä merkeillä on myös geneeriset vaatimukset ja todentamismenetelmät, joilla pyritään varmistamaan niiden todenmukaisuus.

Tyypin 3 ympäristömerkit ovat tuotteen ympäristötekijöiden tuoteselosteita ja muita elinkaaren ympäristövaikutusten julistuksia. Näitä säädellään ISO 14025-standardilla. Näillä merkeillä on määritellyt periaatteet ja menetelmät, sekä vaatimus datan verifioinnista puolueettomasti. Näiden avulla voidaan verrata saman kategorian tuotteiden ympäristövaikutuksia.

Ekoenergia

Ekoenergia-merkki on kansainvälinen ympäristömerkki, jonka jakamisesta Suomessa vastaa Suomen Luonnonsuojeluliitto ry. Merkki kattaa sähköntuotannon lisäksi kaukolämmön, kaasun, ja energian alkuperän jäljitettävyyden ja varmistamisen. Oman energianhankinnan lisäksi sitä voi käyttää toiveena tai vaatimuksena erilaisten palveluiden, kuten konesali- ja pilvipalveluiden toimittajien valinnassa.

Energy Star

Energy Star on Yhdysvaltojen ympäristöhallinnon ylläpitämä merkki, joka määrittää energiansäästöstandardit sähkölaitteille. Merkin käsittää laajan kirjon erilaisia laitteita, mukaan lukien ICT-laitteet, monitoimi- ja tulostuslaitteet ja erilaiset AV-laitteet. Energy Star on käytössä kansainvälisesti ja sertifikaattia voi käyttää vaatimuksena ICT-laitteiden hankinnan lisäksi myös rakennusten lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin sekä valaistukseen.

EUn ympäristömerkki

EU:n ympäristömerkki on Euroopan Unionin lanseeraama tyypin 1 ympäristömerkki. Merkki kattaa 16 tuotekategoriaa, joista ICT:hen liittyvät kategoriat näytöistä ja televisioista sekä tulostuspapereista. EU:n ympäristömerkki sisältyy vaatimukseen tyypin 1 ympäristömerkistä, jossa sen voi hyväksyä yhdeksi vaihtoehtoiseksi tavaksi täyttää kriteeri.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on yhteispohjoismainen tyypin 1 ympäristömerkki. Merkki kattaa yli 50 tuote- ja palvelukategoriaa, jotka sisältävät esimerkiksi tulostimen mustekasetit ja paperit sekä AV-laitteita. Joutsenmerkki sisältyy vaatimukseen tyypin 1 ympäristömerkistä, jossa sen voi hyväksyä yhdeksi vaihtoehtoiseksi tavaksi täyttää kriteeri.

Koodia Suomesta -hiilineutraaliusmerkki

Koodia Suomesta ry:n hiilineutraalisuusmerkki on ohjelmistoyrityksen yrityskohtainen hiilineutraalisuustyötä kuvaava merkki, jossa yrityksen päästöt minimoidaan ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan. Päästöihin lasketaan GHG-protokollan Scope 1 ja Scope 2 mukaiset päästöt sekä joitain osia Scope 3 -päästöistä. Merkin saaneelle yritykselle tehdään myös päästöjen vähennys suunnitelma. Merkin pitämiseksi päästöt lasketaan uudelleen ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Merkki tai vastaava yhtiön tekemä oma hiilineutraalisuus-suunnitelma voidaan laittaa hankinnassa vaatimukseksi.

Lisätietoa Koodia Suomesta -hiilineutraaliusmerkistä


Janne Kalliola, Koodia Suomesta ry:n hiilineutraalisuusmerkin esittely webinaarissa digitaalisten palveluiden ilmastovaikutusten mittaamisesta 25.5.2022

TCO-ympäristömerkki

TCO on ruotsalainen tyypin 1 ympäristömerkki, joka on suunniteltu ICT-alaa varten. TCO:n kriteeristö kattaa 12 tuotekategoriaa, jotka sisältävät käytännössä kaikki ICT-laitteet datakeskuksista älypuhelimiin. TCO:n sisältyy monia muitakin työkaluja hankkijoille, joista tässä oppaassa on esitelty tuotevertailutyökalu. TCO-sertifiointi kuuluu vaatimuksiin tyypin 1 ympäristömerkistä, jossa sen voi hyväksyä yhdeksi vaihtoehtoiseksi tavaksi täyttää kriteeri.