5. kiertotalous

Onko kiertotaloudessa aineksia liiketoiminnaksi? Kiertotalous on tulevaisuuden liiketoimintaa, jota tehdään Suomessa jo tänään. Kiertotaloudella tarkoitetaan talouden mallia, jossa materiaalit kiertävät uudelleen käyttöön ja neitseellisten materiaalien hankinta on minimoitu. Kiertotalous korostuu aloilla, jossa käsitellään paljon erilaisia erityisraaka-aineita, kuten teollisuudessa. Yhä useamman uuden yrityksen liiketoimintamalli perustuu kiertotalouden periaatteisiin.

Talouden ennalta-arvaamattomat tapahtumat ja niiden vaikutukset kiihdyttävät tarvetta kestävään ja vastuulliseen toimintaan koko yhteiskunnassa. Resurssien hinnat todennäköisesti jatkavat nousuaan. Tällöin yritysten pärjääminen markkinoilla ja kilpailuetu paranevat, kun käytetään enemmän järkeä ja vähemmän raaka-aineita. Haasteiden vastapainona on aina mahdollisuus uuteen liiketoimintaan ja innovaatioihin.

Kysymys on pitkälti siitä, miten yritykset hyödyntävät yritysvastuun välineitä, työkaluja ja kestäviä valintoja omassa liiketoiminnassaan. Parhaiten yritykset pärjäävät verkostoitumalla. Verkostot vahvistavat yritysten kestävän kehityksen työtä jakamalla hyviä käytäntöjä yhteiseen tarpeeseen. Pk-yritykset ovat kestävyyden parantamisessa avainasemassa, koska ne ovat usein isompia yrityksiä joustavampia.

Esimerkkinä kiertotalouden mahdollisuuksista Sitra on koonnut verkkosivuilleen esittelyt 41 suomalaisesta kiertotalouden edelläkävijäyrityksestä. Voit tutustua niihin Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -listalla.

Lista on luokiteltu eri kiertotalouden liiketoimintamallien mukaisiin ryhmiin.

Ryhmät ovat:

  • •tuote-elinkaaren pidentäminen
  • tuote palveluna
  • jakamisalustat
  • resurssitehokkuus
  • kierrätys ja uusiutuvuus.


Listan kautta Sitra kannustaa suomalaisia yrityksiä kehittämään fiksua liiketoimintaa kiertotaloudesta. Monissa kiertotalousratkaisuissa merkittävässä asemassa on se, kuinka pk-yritys osaa hyödyntää joko omaa tai muiden dataa. Datan avulla yritys ei siis vain kehitä ja tehosta toimintaansa, se voi myös ottaa helpommin käyttöön kestävän kehityksen ja kiertotalouden ratkaisuja.