3. Pilvipalvelut

Suurinta osaa teollisuusyrityksen järjestelmistä ajetaan palvelimella. Termi palvelin herättää usein mielikuvan suuresta konesalista, jossa korkeat räkit seisovat rivi riviltä humisemassa. Vaikka tällä vankka totuuspohja onkin, on palvelin itsessään mikä tahansa tietokone, joka suorittaa tehtäviä asiakas ohjelmalle tai -laitteelle.

Tuotantolaitteita ohjataan usein palvelinohjelmiston kautta. Tämä voi vaihdella koko prosessin ohjaamista yhden järjestelmän kautta, mutta useammin eri koneet käyttävät omia sovelluksiaan ja vaikkapa myynti ja varastokirjanpito tapahtuu omassa järjestelmässään. Näistä etenkin jälkimmäiset toimivat usein verkkoselainpohjaisen käyttöliittymän kautta, joka ohjaa palvelinohjelmaa. Palvelin voi sijaita joko ohjelmistotoimittajan tarjoamassa pilvipalvelussa tai yrityksen omassa palvelinympäristössä.

Oman konesalin sijasta voi käyttää palveluntarjoajan tiloja ja laitteita. Pilvi- tai konesaliratkaisuissa on useita mahdollisuuksia, riippuen yrityksen laitehallinnallisista tarpeista. Yritys voi vuokrata palveluntarjoajalta tilat omien laitteiden säilyttämiseen ja ylläpitämiseen, mutta vaihtoehtona ovat myös pakettiratkaisut, joissa yritys vuokraa myös laitteet. Yritys voi vuokrata myös pelkästään laitteilla pyörivän palvelinympäristön tai palvelinsovelluksen, kuten toiminnanohjausjärjestelmän. Kun tällä tavalla ostetaan lopputulema, eikä tuotetta, kutsutaan sitä ”as a Service” -malliksi.

Toimitilojen yhteydessä olevalle omalle konesalille on erityisesti tarve silloin, jos yritys tarvitsee ICT-laitteistoltaan vahvaa hallintaa ja yksityisyyttä. Omaa salia voi tarvita myös silloin, kun palvelinten on oltava suorassa yhteydessä tuotantolinjaan – eikä reunalaskentaa voi syystä tai toisesta hyödyntää, esimerkiksi vasteaikavaatimusten takia. Mikäli ei ole tarvetta millisekuntien sisällä toimiville järjestelmille, jotka seuraavat koko tuotantoketjun lisäksi myös toimitilojen olosuhteita ja henkilöstö- ja taloushallintoa, on pilvipalveluna toteutettu ohjelmisto- tai palvelinratkaisu varteenotettava vaihtoehto.

Liikevaihto: 302 000 €
Henkilöstö: 7 henkeä
Toimialaluokka: 63110 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
Kotipaikka: Ylöjärvi

Kuulea energian liiketoimintakonsepti koostuu sekä massalaskentapalveluiden myymisestä hajautetussa laskentaympäristössä että palvelimien hukkalämmön myymisestä lämmityspalveluna. Yrityksen palvelimet sijoitetaan lämmitysasiakkaiden kiinteistöihin ja kytketään rakennuksen lämmitysjärjestelmään. Tällöin massalaskennan asiakkaille tuotettujen palveluiden hukkalämpö ohjataan lämmittämään toisen asiakasryhmän kiinteistöjä.

Kuulea energia on perustettu Green ICT -liiketoimintaa varten. Koko konsepti nojaa hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämiseen. Yhtiöltä ostettu lämmityslaite sisältää palvelimia, ja asiakas maksaa ainoastaan laitteesta, jolloin laitteen tuottama lämpö on muutoin ilmaista. Tuotettu lämpö voidaan käyttää rakennusten tai maalämpöpumppujen lämpöakkujen lämmittämiseen tai myydä kaukolämpöyhtiölle. Asiakkaalle lämpö on myös hiilineutraalia.

Kuulean päästölaskelmat on tehty Green House Gas -protokollaa käyttäen. Laskelmat huomioivat koko arvoketjun, lähtien alihankintaketjuista ja valmistuksesta ja sisältäen logistiikan, tuotannon ja materiaalikierrätyksen päästöt. Päästöt kompensoidaan 4H Taimiteon ja Gold Standardin kautta. Yritys tekee myös aktiivista ympäristötietoisuuden herättelytoimintaa ja viherpesun vastustamista, muun muassa pitämällä ympäristöstandardeja esillä. Ympäristövastuullisuuden tulee Kuulean mukaan olla osa kaikkea vihreän yrityksen tekemistä.

Pilvi- ja konesalipalveluita tarjoavat yritykset ovat tehneet tilaratkaisuistaan erittäin tehokkaita. Datakeskuksiksikin kutsutut rakennukset on suunniteltu nimenomaan sähköisen datan säilytykseen ja käsittelyyn, mitä esimerkiksi tilojen pohjaratkaisuihin ja infrastruktuuriin tulee. Palvelinkoneista syntyvä hukkalämpö otetaan tavallisesti hyötykäyttöön, ja sitä käytetään esimerkiksi erilaisten tilojen lämmitykseen aina kaukolämmöstä yksityisasuntoihin ja uimahallien altaisiin. Näillä palveluntarjoajilla on myös mahdollista pitää konesalien lämpötilaa normaalia huoneenlämpöä korkeampana. Tämä johtuu siitä, että laitteisto on tarpeiltaan suhteellisen samanlaista, eikä sisälämpötilaa tarvitse myöskään jäähdyttää ihmiselle miellyttäväksi. Pohjoismaiden viileämpi ilmasto ja runsaat vesivarat tarjoavat myös paikallisille toimijoille lisäsäästöjä.

Datakeskukset käyttävät toiminnassaan runsaasti puhdasta vettä ja sähköä. Datakeskus voi luonnollisesti tuottaa osan sähköstään itse, mutta vihreän sähkön ostaminen on monelle jo itsestäänselvyys.

Kaikki komponentit kuluvat käytössä ja tekniikan kehittyessä tietyt laitteet vanhenevat. Jos laitteet ovat pilvipalvelun tarjoajan vastuulla, ei yrityksen tarvitse pohtia niiden kierrätystä. Palveluntarjoaja voikin pienentää käytöstä poiston kustannuksia hyödyntämällä laitteita jossakin muussa tarkoituksessa. Esimerkiksi raskasta laskentaa suorittaneet laitteet voidaan siirtää pienempää toimintavarmuutta vaativiin, kevyempiin tehtäviin.

Nykyiset ohjelmistot eivät vaadi palvelinkoneita toimimaan täydellä teholla. Tämä mahdollistaa saman fyysisen laitteen käyttämisen monen palvelimen yhtäaikaiseen ajamiseen. Pääasiassa tietoturvasyistä eri organisaatioiden palvelinohjelmistoja ei ajeta rinta rinnan, vaan laitteesta eriytetään virtualisoinnilla osia (virtuaalikoneita tai säiliöitä), jotka näyttävät ohjelmalle erillisiltä koneilta. Nämä virtuaaliset koneet jakavat keskenään muun muassa tallennustilaa, laskentatehoa ja muistia.

Virtualisointi mahdollistaa palveluntarjoajalle laitteistosta riippumattoman palvelinkokoonpanon tarjoamisen. Pilvipalvelusta voidaan esimerkiksi laskuttaa vain käytön mukaan, sillä laite on potentiaalisesti lukemattomien käyttäjien yhteiskäytössä. Mikäli yrityksen tarve kasvaa, voi virtuaaliselle palvelimelle lohkaista helposti suuremman osuuden datakeskuksen kapasiteetista.

Lisätietoa pilvipalveluista löydät vihreitä pilvipalveluita käsittelevältä koulutustallenteelta.

Liikevaihto: 2.9 miljoonaa
Henkilöstö: 14
Toimialaluokka: Internet-palvelut
Kotipaikka: Jyväskylä

TNNet oy on pilvipalvelutoiminnan pk-yritys Jyväskylästä, jossa ilmasto- ja ympäristötoimia on tehty jo pidemmän aikaa. Yhtiö aloitti internetyhteyksiä ja -infrastruktuuria tarjoavana yrityksenä, joka tarjoaa konesali- ja pilvipalveluita. Yhtiön pääpainopiste on asiakkaan tarpeisiin räätälöidyissä ratkaisuissa.

TNNetin konesali on rakennettu Kanavuoren luolastoon, jossa on erilaisia varastoja entisissä puolustusvoimien suojeluvarikon tiloissa. Konesalin sijaintina luolasto on erinomainen, koska se mahdollistaa korkean fyysisen tietoturvan tason. Luolaston varastojen lämmitykseen käytettiin aiemmin öljyä, mutta konesalin rakentamisen jälkeen se on lämmitetty laitteistosta tulevalla hukkalämmöllä. Säästynyt öljymäärä vastaa neljäntoista öljylämmitteisen omakotitalon vuotuista kulutusta.

Yrityksen konesali itsessään on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi. Palvelinlaitteiston elinkaari on mitoitettu kymmeneen vuoteen ja laitteet käytetään käytännössä loppuun. Palvelinkeskuksen sähkö hankitaan pelkästään uusiutuvista lähteistä, tuuli- ja vesivoimaan perustuen.

TNNet on osallistunut myös Green ICT -ekosysteemin toimintaan ja ollut mukana hankkeessa kouluttamassa vihreistä pilvipalveluista. ”Olen päättänyt, että vastaan käytännössä aina kyllä, kun pyydetään osallistumaan ilmasto- ja ympäristöaiheisiin tapahtumiin” kertoo yhtiön toimitusjohtaja Lauri Aho-Pynttäri.