7.Vihreä robotiikka

Robotiikan tavoite on aina ollut helpottaa ihmisten työntekoa; tšekinkielinen kantasana robota tarkoittaa pakkotyötä. Roboteille sopivimmat työt ovat ihmisille liian tylsiä, likaisia tai vaarallisia.

Tyypillisiä työtehtäviä ovat rutiininomainen kappaleiden siirtely ja asettelu sekä hitsaus. Myös erityistä tarkkuutta vaativat tehtävät ovat roboteille ominaisia. Teollisuuden robottikäsivarsien tarkkuuksia mitataan yleensä millimetrien kymmenesosissa. Robottien korkealla toistotarkkuudella ja nopeudella tuotteiden valmistustehokkuus kasvaa, kun automatiikan avulla vältytään materiaalihukalta, energiankulutus vähentyy lyhyemmän työstöajan takia ja hylättävien tuotteiden määrä vähenee. Vakiomittaisilla valmistusajoilla myös tuotannon ennustettavuus paranee.

Modernit robotit jaotellaan tyypillisesti teollisuus- ja palvelurobotteihin. Digitaalisessa maailmassa tavataan myös ohjelmistorobotteja. Teollisuuden käytössä olevat robotit suorittavat yleisimmin kappaleenkäsittelyn tai hitsauksen tehtäviä. Palvelurobotit toimivat usein puhtaanapidon ja lähikuljetuksen parissa.

Teollisuusrobottien hankinnassa kannattaa aloittaa yhdestä osasta tuotantoprosessia. Käyttöönoton helpottamiseksi valittavan toiminnon ei myöskään kannata olla prosessin haastavin vaihe. Robotiikan lisääminen on aina mahdollista, ja saman robotin voi ohjelmoida suorittamaan useita eri toimintoja, vaikkapa eri työkaluilla, kunhan se on sille fyysisesti mahdollista. Hankinnassa tulee huomioida myös, että mitä monimutkaisempi prosessi on, ja enemmän tuotantoympäristössä on muuttujia ja sitä suurempaan rooliin robotin tuki- ja lisälaitteet nousevat. Erilaiset työturvallisuutta parantavat ratkaisut ovat säännösten ja standardien vaatimia. Automaatiota lisääviä ja tuotteen laadun takaavia järjestelmiä tulee tarkastella myös kustannustehokkuuden linssin läpi.

Robottien etu ihmistyöntekijään nähden on väsymättömyyden ja toistotarkkuuden lisäksi ihmisaisteja tarkempien sensorien hyödyntäminen. Erilaiset lämpö- ja infrapunakamerat havaitsevat paljaalle silmälle näkymättömiä yksityiskohtia. Laser- ja ultraääniluotaimet mittaavat puolestaan kappaleita ja etäisyyksiä ja kerätyt tiedot ovat parhaassa tapauksessa välittömästi paitsi robotin, myös koko organisaation käytettävissä. Sijaintitietojen ja tilannekuvan perusteella esimerkiksi useamman siivousrobotin on mahdollista koordinoida toimintansa mahdollisimman tehokkaaksi ja vaikkapa määritellä reittinsä niin, että ne eivät häiritse ihmisiä.

Robotteja kannattaakin käyttää erilaisiin datankeräystarkoituksiin niiden normaalin työn ohella. Tätä dataa voi käyttää paitsi robotin oman työn tehostamiseen, myös muihin siitä tunnistettuihin kehityskohteisiin.

Robotiikkaan investoimisen puolesta puhuu myös robottien laskeva hintataso ja työvoimakustannusten nousujohteisuus. Robotit eivät ole enää vain massatuotannon miljoonainvestointi, vaan myös pieniin ja vaihteleviin valmistuseriin soveltuva hankinta, joka on myös pk-yrityksen saavutettavissa.

Lisätietoa vihreästä robotiikasta löydät aihetta käsittelevän koulutuksen tallenteelta. 

Liikevaihto: 1,8 M euroa
Henkilöstö: 19
Toimiala: Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74909)
Kotipaikka: Jyväskylä

SwanIT tuottaa ICT-infrastruktuuria (Iaas) ja laitteita (DaaS) palveluna, mahdollisimmin kestävällä tavalla. Lisäksi se tarjoaa etä- ja lähitukea sekä ICT-alan projektipalveluita. SwanIT on yrityspalvelutoimija, ja sillä ei ole kuluttajaliiketoimintaa.

”Green ICT on yrityksemme DNA:ssa”, ilmaisee asian toimitusjohtaja Tuulia Vihriä. Tuulia on toiminut urallaan useissa kehittyvissä maissa ja nähnyt sekä neitseellisten raaka-aineiden louhinnan, että elektroniikkajätteen dumppaamisen aiheuttamat haitat omin silmin.

SwanIT:n palveluina toimittamat tuotteet on suunniteltu alusta asti kiertotalouden mukaisesti. Tarkoituksena on mahdollisimman pitkä käyttövaihe elinkaaressa ja mahdollisimman pikainen, tehokas kierrätys laitteiden elinkaaren päätyttyä. SwanIT:n mallissa halutaan tietää materiaalien alkuperä ja liiketoiminta perustuu laitteen suoraan toimittamiseen asiakkaalle ilman ylimääräistä kuljetusta. Asennukset ja päivitykset on automatisoitu, joten ne voidaan asentaa joko tukkurilla tai asiakkaan luona. Mallissa laitteita voidaan käsitellä yksilöllisesti, sekä diagnosoida ja hallita etänä. Laitteiden käyttöikä palvelumallissa on vähintään viisi vuotta. Laitteen elinkaaren lopussa se toimitetaan purkukeskukseen kierrätettäväksi. Laitteiden ei haluta päätyvän varastojen perukoille keräämään pölyä tai kehitysmaiden riesaksi ongelmajätteenä.

”Kiertotalous ei ole vielä tarpeeksi houkuttelevaa liiketoimintaa, eivätkä laitetoimittajat vielä huomioi kierrätettävyyttä valmistuksessa. Jos materiaalien kierrätyksestä koituisi yritykselle riittävästi tulosta, meillä ei olisi tarvetta hävittää elektroniikkaa näkyvistä ulkomaille. Tähän haasteeseen tulee löytää vielä vastaus”, Vihriä painottaa.