ICT:n ympäristövaikutuksia kartoittava tutkimus toteutetaan helmi-maaliskuussa 2024. Tutkimuksen on suunnitellut Inrego Oy, mutta tutkimusdatan keräämisestä vastaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Tutkimuksen toteutuksen aikana käsitellään henkilötietoja kahdessa päävaiheessa. 
 

  1. Tutkimuksesta tiedottaminen sähköpostitse, jolloin käsitellään oikeutettuun etuun pohjautuen kyselyn potentiaalisten vastaajien henkilökohtaisia työsähköpostiosoitteita. 
  1. Tutkimuksen kyselylomakkeella kerätään suostumuksen pohjalta niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka haluavat osallistua erilliseen haastatteluun.

1. Rekisterin nimi 
 
ICT:n ympäristövaikutuksia kartoittava tutkimuksen tiedotusrekisteri. 
 

2. Rekisterinpitäjät 
 
Henkilötietojen yhteisrekisterinpitäjinä toimivat Inrego Oy ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. 

Inrego Oy 
Osoite: Virkatie 3, 00150 Vantaa 
Y-tunnus: 3162046-4
Yhteyshenkilö: Heini Kettunen, heini.kettunen@inrego.fi

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 
Osoite: Työpajankatu 13 
Y-tunnus: 0494484-2 
Yhteyshenkilö: Timo Simell, timo.simell@tieke.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn ja sen tarkoitus 

Kyselyn toteutus 
 
Tutkimuksesta tiedotetaan henkilöille, jotka toimivat suomalaisissa julkishallinnon organisaatioissa ja yrityksissä ICT- ja hankintatehtävissä. Näiden henkilöiden osalta käsitellään nimi sekä työhön liittyvä sähköpostiosoite, joka tavallisesti on muotoa etunimi.sukunimi@organisaatio.fi.  
 
Osa näistä henkilötiedoista kerätään organisaatioiden omilta verkkosivuilta yhteisrekisterinpitäjien toimesta, osa henkilötiedoista on peräisin Inrego Oy:n yhteystietorekisteristä ja osa henkilötiedoista on peräisin TIEKEn tiedotusrekisteristä. 

TIEKE ei luovuta Inregolle tiedotusrekisterinsä henkilötietoja, eikä käytä Inrego Oy:n rekisteriä muuhun kuin tähän tutkimukseen liittyvään tiedotukeen. 
 

Haastattelut 
 
Tutkimukseen vastatessaan vastaaja voi halutessaan jättää yhteystietonsa haastatteluun osallistumista varten. Tällöin käsitellään henkilön nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.  
 
TIEKE järjestää haastattelut, eikä luovuta Inregolle haastatteluihin osallistujien henkilötietoja

4. Käsittelyn peruste 
 
Kyselyn toteutusta varten tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Haastatteluja varten tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus. 

5. Tietojen luovuttaminen 

 
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

 
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen sisäpuolella. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, rekisterinpitäjä huolehtii, että sille on lainmukainen peruste. 

6. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun henkilötietoja säilytetään verkkopalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalisesti kerätty tieto tallennetaan sähköiseen muotoon ja tallennetaan palvelimelle. 

7 Henkilötietojen säilyttämisaika 

Henkilötietoja säilytetään tutkimushankkeen päättymiseen eli 31.8.2024 saakka.

8. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi 

Voit olla yhteydessä rekisterinpitäjiin oikeuksiasi hyödyntääksesi. Sinulla on oikeus: 

Muutoshistoria: 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Tähän selosteeseen tarjotaan linkki tutkimuksesta tiedottamisen yhteydessä.