Ohjelmistoyrityksillä on useiden kyselytutkimuksien (TIEKE, LUT, UTU) perusteella ollut haasteita vihreässä siirtymässä. Yksi suurimmista haasteista on ollut tiedon puute ohjelmistojen ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä keinoista parantaa ohjelmistoja ja tuotantoprosessia. Jos olette yksi näiden haasteiden kanssa painivista yrityksistä, tämä työkalu on teitä varten. Tämä TIEKEn, LUT-yliopiston ja TIVIAn yhteisesti kehittämä työkalu vastaa tähän haasteeseen. Sen kehittäjät ovat tehneet töitä Green ICT:n kehittämiseksi yli vuosikymmenen. Työkalu perustuu vuoden 2023 viimeisimpään tutkimustietoon aiheen parissa sekä hankkeiden kautta opittuihin tämän hetken parhaisiin käytäntöihin. Haluamme nyt tuoda tämän osaamisen yrityksenne käyttöön.

Suomi kehityksen kärkimaana

ICT-ala kasvaa tietoyhteiskuntakehityksen mukana hurjaa tahtia. Sen päästöt ovat nopeimmin kasvavia maailmassa (GeSI), ja elektroniikkajäte on nopeimmin kasvava jätelaji (Motiva). Suomi on sitoutunut olemaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon ehkäisyssä edelläkävijä. Olemme yksi maailman kärkimaista ICT-alalla – Nokian ja Linuxin kotimaa – ja demoskenen kautta täällä on myös pitkä perinne huikeasta ohjelmointiosaamisesta. Suomella on kaikki edellytykset tuottaa ne ICT-ratkaisut, joilla alan synkkä jalanjäljen kehitys saadaan käännettyä. Tämä vaatii osaamisen suuntaamista oikein ja kestävä koodaus on avainasemassa.

Ole edelläkävijä

Täyttämällä tämän työkalun ja muodostamalla saamienne pohjien perusteella oman yrityksenne kehityssuunnitelman, voitte olla etulinjassa tässä kehityksessä.  Kannattaa toimia pikaisesti. 

Työkalu koostuu kolmesta osiosta:

  • Ensimmäinen osio käsittelee johdon ja omistajien sitoutumista sekä henkilökunnan sitouttamista strategiatyön kautta. Siihen kannattaa vastata johtokunnan tai operatiivisen johdon päättäjän. 
  • Toinen osio koostuu itse ohjelmistotuotantoprosessista ja siihen kannattaa vastata teknisen johdon tai senioritason kehittäjän, joka tuntee yrityksen tuotantoprosessin. 
  • Kolmas osio koostuu tukitoiminnoista ja siihen kannattaa vastata henkilöstö- ja taloushallinnosta vastaavan henkilön.

Vastaamalla osioihin saatte kehityssuunnitelmapohjan osat, joiden perusteella voitte aloittaa työnne kohden yrityksenne vihreää siirtymää. Klikkaamalla alla olevia linkkejä voitte tarkastella testejä ja täyttää ne. Toivomme, että kun täytätte yrityksessänne testin tosimielellä, annatte meille luvan käyttää vastauksia anonyymisti tutkimusdatana.

 

Otamme mielellään vastaan palautetta työkalusta. Palautetta voi lähettää sähköpostitse Green ICT -hankkeen projektipäällikkö Antti Sipilälle, antti.sipila@tieke.fi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email